ES investicijos

UAB RigeraIŠ EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINIO FONDO STRUKTŪRINIŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMOS PROJEKTO
NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0035
"DALINAMES PATIRTIMI, STIPRINAME JAUNUS VERSLUS"


Trumpas projekto esmės aprašymas

Projektu sprendžiama problema. Projekto įgyvendinimą nulėmė esanti grožio specialistų darbo rinkos situacija Utenos mieste. Dažnai pradedantys nuosavą verslą asmenys (ypatingai veikiantys savarankiškai), stokoja žinių ir praktinių įgūdžių, galinčių padėti susikurti savo darbo vietą, pritaikytą šiuolaikiniai paklausai, teikti kokybiškas, naujausius standartus atitinkančias paslaugas. Utenos mieste trūksta konsultacijų ir paramos mechanizmų, galinčių skatinti nuosavo grožio paslaugas teikiančio verslo plėtrą, kurios būtų prieinamos besikuriančiam verslui ar savarankiškai veikiantiems fiziniams asmenims bei verslą vykdantiems asmenims.

Projekto tikslas – teikti reikalingą konsultacinę, metodinę ir mokymo pagalbą jaunam grožio paslaugų verslui, stiprinti verslo pradžiai reikalingus įgūdžius, sudaryti galimybę naudotis reikiama įrangą ir priemonėmis.

Projekto metu jauno verslo subjektui teikiančiam grožio paslaugas ir dalyvaujančiam projekto veiklose bus suteiktos reikalingos patalpos, priemonės ir įranga. Įsigyta įranga, bus naudojama teikiant metodinę ir praktinę pagalbą jauno verslo subjekto vykdomoje veikloje, tačiau nebus perduota jam naudoti nuosavybės teise. Projekto vykdytojas užtikrins, kad verslo pradžiai skirta įranga įsigyta iki projekto veiklų pabaigos likus mažiau kaip trims metams bus naudojama jauno verslo subjektų ir po projekto pabaigos, kol pasibaigs trejų metų laikotarpis po įrangos įsigijimo.

Projekto uždaviniai ir veiklos

Uždavinys. Teikti informavimo, konsultavimo ir mokymo pagalbą jaunam grožio specialistų verslui. Padėti stiprinti bendruosius verslo įgūdžius ir įgyti grožio paslaugų sektoriui reikiamas žinias. Numatytos veiklos:

• Projekto dalyvių paieška, informacijos apie projekto veiklas sklaida, dalyvių poreikių identifikavimas. Informacijos apie projekto veiklas viešinimas, tikslinės grupės formavimas.

• Projekto dalyvių poreikių ir turimos kvalifikacijos įvertinimas. Nustatomos silpnosios ir stipriosios jauno verslo atstovo - projekto dalyvio žinios bei patirtis. Aptariamas tolimesnis jauno verslo atstovo dalyvavimas projekte, sudaromas individualus planas, nustatoma kokioje srityje trūksta žinių, kokius įgūdžius reikia tobulinti. Suteikiama informacija apie projekto veiklas.

• Konsultacijų teikimas. Teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos jauno verslo atstovams teikiantiems grožio paslaugas. Konsultacijų metu projekto dalyviai gaus aktualios informacijos profesiniais klausimais apie tinkamas medžiagas ir jų naudojimą, bendrųjų verslo sektoriaus žinių. Bus sudaryti grupinių ir individualių konsultacijų teikimo grafikai. Konsultacijas ves didelę profesinę patirtį turintis mentorius.

• Mokymų ciklas skirtas bendrųjų verslo bei profesinių įgūdžių stiprinimui. Pravesti 8 mokymai-seminarai skirti bendrųjų verslo ir profesinių įgūdžių stiprinimui temomis: „Verslo formos ir mokesčiai“, „Komunikacijos valdymas didinant paslaugų pardavimus“, „Konfliktinių situacijų sprendimo būdai grožio specialisto darbe“, „Klientų aptarnavimo estetika ir etika“, „Asmens duomenų tvarkymas teikiant grožio procedūras“, „Kaip išspręsti ginčą su klientu, kai jis reiškia pretenzijas į suteiktas paslaugas?“, „Higienos normų taikymas kosmetologijos paslaugų sektoriuje“, „Šiuolaikinių rinkodaros priemonių taikymas grožio paslaugų teikimo sektoriuje“.

• Uždavinys. Stiprinti jauno verslo subjektų praktinius įgūdžius suteikiant visą reikiamą metodinę ir praktinė pagalbą. Veiklos vykdymo metu jauno verslo atstovai, teikiantys grožio paslaugas, gaus daug praktinės ir metodinės pagalbos profesinėje srityje. Turės galimybę praktiškai dirbti su profesionalia įranga ir kokybiškomis priemonėmis, bus supažindinami su vyraujančiomis naujovėmis grožio paslaugų sektoriuje. Visą projekto laikotarpį su tiksline grupe dirbs didelę profesinę patirtį turintys mentoriai, kurie ves praktinius ir teorinius mokymus. Įgyta patirtis leis jaunam verslui lengviau įsitvirtinti grožio paslaugų verslo sferoje, teikti kokybiškas paslaugas bei susirasti naujus klientus.

Numatytos veiklos

• Praktinių profesinių įgūdžių stiprinimas ir metodinės pagalbos teikimas.

Projekto vykdymo laikotarpiu jauno verslo atstovai gaus praktinę, metodinę pagalba, verslo pradžiai reikalingas priemones: galės dalinai naudotis pareiškėjo patalpomis, priemonėmis ir įranga. Projekto veiklos padės sustiprinti jauno verslo teikiamas paslaugas. Bus teikiama: praktinė pagalba savarankiškos veiklos organizavimui grožio paslaugas teikiantiems jauniems verslams, grožio paslaugų teikimui reikiamų priemonių pristatymas, praktiniai užsiėmimai „Manikiūro, pedikiūro atlikimo technologija ir „Aparatinės kosmetologijos specialisto įgūdžių stiprinimas“, „Dekoratyviosios kosmetikos priemonių pristatymas ir taikymas“ • Išvykų į kasmetines tarptautines grožio industrijos parodas organizavimas.

Siekiant projekto dalyvius supažindinti su naujausiomis tendencijomis vyraujančiomis grožio paslaugų sektoriuje tikslinės grupės dalyviai du kartus vyks į tarptautinės grožio industrijos parodas „Pelenė“. Išvykų tikslas – padėti jauniems verslams susipažinti su grožio paslaugų aktualijomis, pamatyti garsių meistrų pasirodymus, sudalyvauti ten vykstančiuose seminaruose, užmegzti naudingus kontaktus su tiekėjais.

Projekto tikslinė grupė: jaunas verslas – fiziniai asmenys vykdantys savarankišką veiklą bei juridiniai asmenys ir jų darbuotojai, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija – Utenos miestas.

Projekto veiklos prisideda prie PFSA numatytų veiklų 10.3.2. pagalbos verslo pradžiai teikimas, t.y. informavimo, konsultavimo (įskaitant mentorystę), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams. Jauno verslo pradžiai reikalingų priemonių: patalpų ir įrangos suteikimas naudoti jauno verslo subjektams teikiantiems grožio paslaugas Utenos mieste.

Pareiškėjo patirtis. Prie projekto tiesioginių veiklų dirbs didelę profesinę patirtį turintys mentoriai.